Adding value to your investment
You are here: Academy  / Kursprogram
 

MOTOMAN Robot Academy

Gå en grundkurs i robotprogrammering, service och underhåll eller öka på dina baskunskaper med en påbyggnadskurs.

Motivera personalen, öka säkerheten för operatörerna och minska stilleståndstiderna med hjälp av utbildning hos MOTOMAN Robot Academy. Välj mellan att gå en enstaka kurs, eller låt oss sätta ihop en skräddarsydd utbildning som utgår från dina behov.

Med våra Kurssteg I-IV kan du bygga på din grundutbildning med ytterligare kurser som ökar dina färdigheter som robotoperatör.

Grundkurs, Steg I-II med teoretiska och praktiska övningar för programmering, handhavande och underhåll av robot. Kurserna är uppdelade i: Svets, Hantering respektive Service.

Påbyggnadskurser, Steg III-IV för repetition eller som fortbildning inom det egna applikationsområdet samt specialkurser med avancerade funktioner som optimering av robotanläggning, Comarc, kalibrering, multi-layer m.m.

Kursanmälan

Telefon 0480-41 78 95

Epost: utbildningen

Med reservation för ändringar och ev. fullbokning. Kontakta alltid utbildningsavdelningen innan du anmäler dig!

1717 Steg I och II Hantering NX/DX

1718 Steg I och II Hantering NX/DX

1720 Steg I och II Svetsning NX/DX

1721 Utrymme för kundanpassad kurs

1722 Steg I och II Service NX/DX

1723 Utrymme för kundanpassad kurs

1724 Steg I och II Svetsning NX/DX

1725 Utrymme för kundanpassad kurs

1726 Steg I och II Hantering NX/DX

1733 Steg I och II Hantering NX/DX

1734 Steg I och II Svetsning NX/DX

1735 Steg I och II Hantering NX/DX

1736 Steg I och II Hantering NX/DX

1737 Steg I och II Svetsning NX/DX

1738 Steg I och II Hantering NX/DX

1739 Steg I och II Hantering NX/DX

1740 Steg I och II Svetsning NX/DX

1741 Steg I och II Hantering NX/DX

1742 Steg I och II Svetsning NX/DX

1743  Steg I och II Hantering NX/DX

1744 Steg I och II Hantering NX/DX

1745 Steg I och II Svetsning NX/DX
Kursinnehåll