Adding value to your investment
You are here: Academy  / Kursprogram
 

MOTOMAN Robot Academy

Gå en grundkurs i robotprogrammering, service och underhåll eller öka på dina baskunskaper med en påbyggnadskurs.

Motivera personalen, öka säkerheten för operatörerna och minska stilleståndstiderna med hjälp av utbildning hos MOTOMAN Robot Academy. Välj mellan att gå en enstaka kurs, eller låt oss sätta ihop en skräddarsydd utbildning som utgår från dina behov.

Med våra Kurssteg I-IV kan du bygga på din grundutbildning med ytterligare kurser som ökar dina färdigheter som robotoperatör.

Grundkurs, Steg I-II med teoretiska och praktiska övningar för programmering, handhavande och underhåll av robot. Kurserna är uppdelade i: Svets, Hantering respektive Service.

Påbyggnadskurser, Steg III-IV för repetition eller som fortbildning inom det egna applikationsområdet samt specialkurser med avancerade funktioner som optimering av robotanläggning, Comarc, kalibrering, multi-layer m.m.

Kursanmälan

Telefon 0480-41 78 95

Epost: utbildningen

Med reservation för ändringar och ev. fullbokning. Kontakta alltid utbildningsavdelningen innan du anmäler dig!


Kursinnehåll